Lokalita: Sektor Morava
Provozovna: Jakubčovice nad Odrou

Název produktu: LK 300/1000 (tříděný lomový kámen)

Popis produktu: Výrobek LK 300/1000 je produktem přímo po rozpojení horniny trhacími pracemi. Na expediční automobily je nakládán pomocí polypového drapákového rypadla (max. hmotnost cca 1,5 t). Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen 300/1000 se využívá především ke zpevňování koryt vodních toků, ke stabilizaci svahů a v neposlední řadě k dekorativním účelům.


Záhozový kámen 300/1000 mm – šedé zbarvení Záhozový kámen 300/1000 – hnědé zbarvení
Zpevnění břehu řeky Olše Nakládka polypovým drapákovým rýpadlem