|

Vysvětlení frakcí kameniva

Frakce kameniva = označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního (D) síta - tj. označení d/D. Označení připouští přítomnost některých zrn, které zůstanou na horním sítu (nadsítné) a některých zrn, které propadnou dolním sítem (podsítné).  

Každé kamenivo, spňující normy EN,  musí být označeno frakcí s použitím výrazu d/D. Frakce kameniva musí být označena dvojicí sít vybraných ze základní řady sít nebo ze základní řady plus 1, nebo ze základní řady plus 2. Kombinace sít z řady 1 a z řady 2 není přípustná.  
Frakce kameniva nesmějí mít d/D menší než 1,4.

Velikost sít pro specifikaci frakcí kameniva (podle EN 1620)  

Základní řada (mm)

Základní řada +1 (mm)

Základní řada +2 (mm)

0

0

0

1

1

1

2

2

2

4

4

4

-

5,6 (5)

-

-

-

6,3

8

8

8

-

-

10

-

11,2(11)

-

-

-

12,5(12)

-

-

14

16

16

16

-

-

20

-

22,4(22)

-

31,3(32)

31,5(32)

31,5(32)

-

-

40

-

45

-

63

63

63

 

 

 


Terminologie k výrobkům

 

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou