Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici.

Tiskové zprávy

TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.
Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1
IČO: 46 71 09 81

1. prosince 2003, Liberec
Více bezpeči pro děti při pohybu na ulici.

Policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář vyhlásil rok 2003 rokem ochrany nemotorizovaných účastníku silničního provozu. Společnost TARMAC SEVEROKAMEN a.s., se proto rozhodla na vlastní náklady zahájit realizaci projektu "Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici". Cílem tohoto projektu je vybavit mateřské školy dětskými reflexními vestami, tak jak je to již zcela běžné v řadě států Evropy. Učelem těchto vest je upozornit včas řidiče na malé děti na ulici. Pokud jde paní učitelka z mateřské školy s dětmi na procházku a některé z děcek na začátku a na konci této skupinky má přes své oblečeni jasně zářivou vestičku, je pro řidiče viditelný z velké dálky i za nepříznivého počasí, a tak může každý motorista včas uzpůsobit rychlost jízdy dané situaci. Naše společnost TARMAC SEVEROKÁMEN není schopna vybavit všechny školky těmito vestičkami, ale domníváme se, že každá dobrá věc by měla mít šanci se prosadit. Zajistili jsme ušití prvních sto vestiček a ty zdarma rozdáme do sedmnácti různých mateřských škol v blízkém i vzdáleném okolí. Předpokládáme, že se brzy najdou další firmy, kterým se náš projekt, podporovaný i Policií ČR zalíbí a zajistí stejné dětské reflexní vesty pro děti z dalších mateřských škol. Symbolické předání prvních vestiček se uskutečnilo 28. 11. 2003 v 10.00 hodin před budovou Krajské vědecké knihovny v Liberci dětem z liberecké mateřské školy Sedmikráska. Reflexní vestičky předával GŘ TARMAC SEVEROKAMEN a.s. Ing. Vladimír Herman a mluvčí Policie ČR v Liberci paní por. Vlasta Suchánková. Celý projekt měl veliký ohlas a svojí účastí jej podpořili i zástupci Krajského úřadu Liberec, Magistrátu Liberec a Městské policie v Liberci. Doufáme, že již bry se najdou další firmy, které se do tohoto projektu zapojí a vybaví dětskými reflexními vestičkami další mateřské školy.

Další informace: Dalibor Kotek, ANERI
602 45 80 45, tel. 482 777 777, fax: 482 777 778, tarmac@aneri.cz

 

 

Zpět