Tarmac nemá srdce z kamene

Tarmac nemá srdce z kamene

Firemní filantropie a společenská odpovědnost firmy je součástí strategie firmy a dobrovolné zahrnutí sociální a ekologické problematiky do vlastní podnikatelské strategie je pro společnost Tarmac CZ a.s. samozřejmostí.

Nejen proto patří naše společnost mezi stálé a významné sponzory různých projektů zaměřených na sportovní nebo kulturní činnost dětí a mládeže, ale také zabývajících se péčí o postižené a staré spoluobčany.

Naše logo mají na seznamu dárců již desítky organizací. Mimo podporu výše uvedených oblastí se naše společnost snaží hledat i projekty s takzvanou tváří, a proto se alespoň symbolicky zapojila i do projektu adopce afrického děvčátka. V roce 2003 adoptovala naše společnost malou africkou dívenku Molly z Keni. Vzdělaných žen není v africké realitě nikdy dost a my doufáme, že naše podpora přinese své plody. Věříme, že se nám tak podaří přispět a pomoci alespoň jedné africké rodině a možná i jedné, dnes ještě malé dívence, změnit celý její život.
Podařilo se nám též zahájit například i celorepublikový projekt Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici, který má za cíl vybavit mateřské školy z celé ČR reflexními vestičkami pro děti a tím zvýšit bezpečnost na ulici při jejich každodenních procházkách. Tento náš projekt podporuje Policie ČR, Ministerstvo dopravy, KÚ Liberec a především se do něho zapojilo po našem vzoru již mnoho dalších podniků a institucí.
Společnost Tarmac se tak stala iniciátorem a vzorem pro ostatní podniky v celé ČR. Již dnes připravujeme další podobné projekty, které by byly v dnešním velice tvrdém tržním, ale i sociálním prostředí a především uspěchaném životě výzvu pro ostatní firmy a instituce k zamyšlení a následování. V roce 2004 obdržela společnost Tarmac CZ zvláštní cenu v soutěži Cena zdraví a bezpečného životního prostředí.    
Ve spolupráci s Mezinárodním centrem UNIVERSIUM o.p.s. v Liberci byly navrženy bezpečnostní reflexní prvky, které přispívají k lepší viditelnosti osob na invalidním vozíku a tím výrazně zvýší jejich bezpečnost při pohybu na ulici zejména v době špatné viditelnosti. Při tvorbě těchto prvků, byly využity bohaté zkušenosti Tarmac CZ a.s. , pro kterou ochrana zdraví a bezpečnost je prioritou a ve firmě je samozřejmostí.

Věříme, že jiskřičky, které naše společnost zakládá, se při zapojení dalších firem mohou stát plamínky naděje pro mnoho potřebných oblastí i našich spoluobčanů.