Osobní asistence - Pro život, o.p.s.

Charita

Osobní asistence - Pro život, o.p.s.


Předávání bezpečnostních balíčků pro společnost

Zakladatelka a ředitelka o.p.s Osobní asistence – Pro život nešetřila díky na naší adresu.

Jsou věci mezi nebem a zemí, které nejdou vyjádřit vždy slovy. Jako o.p.s. s projektem Osobní asistence pro handicapované děti a další spoluobčany, jsme vlastně zcela závislí na různých grantech a především dárcovství ostatních a tedy i na firemní filantropii.
Společenské odpovědnosti firem si tedy velice vážíme a vážíme si i každé pomoci a to nejen té finanční.
Společnosti Tarmac CZ a.s. skutečně upřímně děkujeme jménem všech našich svěřenců i asistentů za vybavení krásnými a především účelnými bezpečnostními prvky, které přispějí větší bezpečnosti a tedy i klidu pro naši každodenní práci s handicapovanými spoluobčany.

Ivana Bobková
Zakladatelka - ředitelka OPS
Nadšení z dárku pro své svěřence paní ředitelka Ivana Bobková vůbec nezakrývala.

Nově vzniklá obecně prospěšná společnost s názvem Osobní asistence – Pro život se sídlem v Liberci představila zástupcům Tarmac CZ svůj projekt, který se týká pomoci se začleněním tělesně postižených, především dětí, do běžného života a jejich nezbytnou asistencí a požádala Tarmac CZ o pomoc ve formě poskytnutí bezpečnostních prvků – balíčků, vest apod.
o kterých se dozvěděla v rámci informací o Bezpečnostních projektech společnosti Tarmac CZ a.s.
Nově vzniklý a velice prospěšný projekt osobní asistence jsme podpořili a nově vzniklou společnost jsme vybavili bezpečnostními balíčky pro vozíčkáře, chodce a i našimi bezpečnostními vestičkami.
Opět jsme tím prokázali, že naší společnosti Tarmac CZ není skutečně lhostejné co se děje za pomyslnými zdmi naší firmy.