|

Slovo kamene číslo 27 - březen 2008 - Osobní asistence - Pro život, o.p.s.

  Go to the end of the document

Charita

Osobní asistence - Pro život, o.p.s.


Předávání bezpečnostních balíčků pro společnost

Zakladatelka a ředitelka o.p.s Osobní asistence – Pro život nešetřila díky na naší adresu.

Jsou věci mezi nebem a zemí, které nejdou vyjádřit vždy slovy. Jako o.p.s. s projektem Osobní asistence pro handicapované děti a další spoluobčany, jsme vlastně zcela závislí na různých grantech a především dárcovství ostatních a tedy i na firemní filantropii.
Společenské odpovědnosti firem si tedy velice vážíme a vážíme si i každé pomoci a to nejen té finanční.
Společnosti Tarmac CZ a.s. skutečně upřímně děkujeme jménem všech našich svěřenců i asistentů za vybavení krásnými a především účelnými bezpečnostními prvky, které přispějí větší bezpečnosti a tedy i klidu pro naši každodenní práci s handicapovanými spoluobčany.

Ivana Bobková
Zakladatelka - ředitelka OPS
Nadšení z dárku pro své svěřence paní ředitelka Ivana Bobková vůbec nezakrývala.

Nově vzniklá obecně prospěšná společnost s názvem Osobní asistence – Pro život se sídlem v Liberci představila zástupcům Tarmac CZ svůj projekt, který se týká pomoci se začleněním tělesně postižených, především dětí, do běžného života a jejich nezbytnou asistencí a požádala Tarmac CZ o pomoc ve formě poskytnutí bezpečnostních prvků – balíčků, vest apod.
o kterých se dozvěděla v rámci informací o Bezpečnostních projektech společnosti Tarmac CZ a.s.
Nově vzniklý a velice prospěšný projekt osobní asistence jsme podpořili a nově vzniklou společnost jsme vybavili bezpečnostními balíčky pro vozíčkáře, chodce a i našimi bezpečnostními vestičkami.
Opět jsme tím prokázali, že naší společnosti Tarmac CZ není skutečně lhostejné co se děje za pomyslnými zdmi naší firmy.

  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou