Příkladný přístup k řešení biodiverzity

STALO SE

Příkladný přístup k řešení biodiverzity

Tarmac CZ se díky svému zodpovědnému přístupu k řešení otázek souvisejících se životním prostředím zařadil mezi několik málo vybraných evropských společností, které na základě posouzení a vyhodnocení UEPG (European Aggregates Association) v Bruselu se staly příkladem ostatním.

UEPG zpracovala a vydala soubor příkladových studií, ve kterém Českou republiku zastupuje Tarmac CZ a.s. a jeho do praxe zavedený biodiverzitní plán. Další společnosti jako např. Lafarge, Cemex, Basalt, Eurovia a další, které byly zahrnuty do toho souboru, jsou z Francie, Německa, Velké Británie, Irska Španělska, Rakouska, Holandska a Slovenska.

Díky biodiverzitnímu průzkumu byla doplněna databáze potenciálně ohrožených lokalit v ČR. Výsledky průzkumu přinesly ujištění, že na těžebních lokalitách se jen výjimečně vyskytují chráněné živočišné či rostlinné druhy. Tam, kde byl výskyt potvrzen, bylo přistoupeno za pomocí odborné firmy k přenosu živočichů mimo zájmovou oblast a v některých případech byla provedena technická či organizační opatření.

Technická zábrana po obvodu vodní nádrže s kolmými stěnami (zabraňuje případnému pádu drobných živočichů do nádrže).
lom Děpoltovice


Obal CD, na kterém je vydán soubor příkladových studií biodiverzity.