|

Slovo kamene číslo 27 - březen 2008 - Příkladný přístup k řešení biodiverzity

  Go to the end of the document

STALO SE

Příkladný přístup k řešení biodiverzity

Tarmac CZ se díky svému zodpovědnému přístupu k řešení otázek souvisejících se životním prostředím zařadil mezi několik málo vybraných evropských společností, které na základě posouzení a vyhodnocení UEPG (European Aggregates Association) v Bruselu se staly příkladem ostatním.

UEPG zpracovala a vydala soubor příkladových studií, ve kterém Českou republiku zastupuje Tarmac CZ a.s. a jeho do praxe zavedený biodiverzitní plán. Další společnosti jako např. Lafarge, Cemex, Basalt, Eurovia a další, které byly zahrnuty do toho souboru, jsou z Francie, Německa, Velké Británie, Irska Španělska, Rakouska, Holandska a Slovenska.

Díky biodiverzitnímu průzkumu byla doplněna databáze potenciálně ohrožených lokalit v ČR. Výsledky průzkumu přinesly ujištění, že na těžebních lokalitách se jen výjimečně vyskytují chráněné živočišné či rostlinné druhy. Tam, kde byl výskyt potvrzen, bylo přistoupeno za pomocí odborné firmy k přenosu živočichů mimo zájmovou oblast a v některých případech byla provedena technická či organizační opatření.

Technická zábrana po obvodu vodní nádrže s kolmými stěnami (zabraňuje případnému pádu drobných živočichů do nádrže).
lom Děpoltovice


Obal CD, na kterém je vydán soubor příkladových studií biodiverzity.  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou