Dlouholetá spolupráce Tarmac CZ a Nadace EURONISA

Charita

Dlouholetá spolupráce Tarmac CZ a.s.
a Nadace EURONISA


Komu jste konkrétně pomohli za přispění Tarmac CZ?

Pravidelná podpora je poskytována mj. občanskému sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM z Liberce. Toto sdružení pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky. Nabízí svým klientům konzultace, poradenství a další užitečné služby. Pořádá pro ně rovněž rekondiční pobyty pro zlepšení jejich zdravotního stavu (viz fotografie).Pane řediteli, představte nám ve stručnosti činnost vaší nadace.


Nadace EURONISA byla založena v roce 1995 s cílem pomáhat při řešení problémů zejména v sociální a cha ritativní oblasti na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku).
Nadace je známá především každoročním pořádáním benefičních aukcí uměleckých předmětů a organizo váním regionální veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Od začátku své existence podpořila realizaci 715 projektů 200 neziskových organizací. V době svého vzniku byla jednou z téměř 5.000 nadací registrovaných v České republice. Dnes, po 12 letech činnosti, se řadí mezi 20 nejvýznamnějších českých nadací.

Jak konkrétně nadace pomáhá?
Kde získává prostředky?

Do současné doby Nadace EURONISA rozdělila téměř 12,5 milionu korun. Daří se rovněž udržovat narůstající trend jak ve výtěžku sbírky, tak v rozdělování grantů na podporu jednotlivých neziskových organizací. Nadace by ale nebyla schopna vlastní činnost a projekty udržet
v takovém rozsahu a s takovými výsledky bez finanční pomoci zvenčí - tedy od sponzorů. Proto jsme rádi za každého, kdo je ochoten si přiznat nezbytnost podpory projektů neziskových organizací. Velké poděkování patří i firmě Tarmac CZ a. s., která nás významně podporuje již 12. rokem. Děkujeme jménem desítek neziskových organizací, které díky této pomoci mohou naplňovat svá poslání a cíle - tedy pomáhat starým, nemocným, postiženým i jinak znevýhodněným sku pinám lidí v naší společnosti. Věřím, že se mnou budete souhlasit, že každá společnost je natolik vyspělá, nakolik se dokáže postarat nejen sama o sebe, ale i o tyto výše zmíněné, znevýhodněné skupiny lidí.


Jak se mohou konkrétně zapojit do pomoci potřebným čtenáři tohoto zpravodaje?

Je možné se připojit k řadě pravidelných přispěvatelů, kteří nám posílají každý měsíc příspěvky formou trvalého příkazu k úhradě. Je samozřejmě také možné přispět jednorázovým darem. Všechny takto poskytnuté prostředky je následně možné odečíst ze svého daňového základu v ročním zúčtování daně. Pro zájem ce uvádím bankovní spojení číslo účtu Nadace EURO-NISA: 5801683/0300. Každá, i malá pomoc, je velmi vítaná! Další informace o činnosti nadace mohou čtenáři získat na webových stránkách nadace www.euronisa.cz nebo na telefonním čísle 485 251 947.Na naše dotazy odpovídal
ředitel Nadace EURONISA
Ing. Aleš Rozkovec