Další ročník turistického pochodu

Další ročník turistického pochodu

Krajem Karoliny Světlé - opět i pro vozíčkáře

Stalo se již tradicí, že turistického pochodu Krajem Karoliny Světlé se mohou účastnit i handicapovaní na invalidních vozíčcích. Pořadatelé pochodu z T.J. Sokol Český Dub za podpory společnosti Tarmac CZ také v letošním roce připravili novou speciální trasu pro vozíčkáře o délce 8 km.

Navzdory počasí, které se letos chovalo tak trochu macešsky, vozíčkáři na pochod přijeli a to nejen z Liberce, ale i z Nové Paky.
Fotodokumentace dokládá, že pochod berou všichni skutečně vážně, nejdříve se řádně zaevidují, obdrží mapu a pak už se svým doprovodem (mnohdy i čtyřnohým) se vydají po trase krajem Karoliny Světlé.
Vozíčkáři byli nadšení a nešetřili obdivnými a děkovnými slovy, často se nestává, že na ně někdo myslí tak, jako Tarmac CZ.

Image Image Image Image Image Image