Business leaders forum ocenilo Tarmac CZ a.s.

Události

Business leaders forum ocenilo Tarmac CZ a.s.

Image Již šestnáctý ročník prestižní soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006“ každoročně vyhlašovaná asociací českých a mezinárodních společností Business Leaders Forum ocenil společnosti nebo organizace, které svou činností přispěly k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v okolí svého působiště.

Zástupci nejúspěšnějších projektů převzali svá ocenění z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka ve středu 18. dubna 2007 v hotelu Atlantic v Praze.
Mezi letošními oceněnými firmami z rekordních 59 přihlášených se mezi finalisty dostala a 6. místo v pořadí obsadila společnost Tarmac CZ a.s. se svým projektem „Čistá nákladní auta a bezpečné náklady = zdravé životní prostředí v okolí těžeben“ obcím v blízkosti provozoven společnosti Tarmac CZ, kterými projíždějí nákladní vozidla odvážející kamenivo z kamenolomů.

Tento projekt společnosti Tarmac CZ řeší problém snížení prašnosti související s dopravou kameniva z jednotlivých provozoven. Velice dobrých výsledků při snižování prašnosti v ovzduší při odvozu produktů z kamenolomů bylo docíleno vybudováním průjezdného mycího zařízení a zaplachtováním nákladu na korbách nákladních aut. Průjezdná mycí zařízení byla vybudována před výjezdem z provozoven na veřejné komunikace. Spouštějí se automaticky pomocí senzorů před průjezdem vozidla a používají uzavřený okruh mycí vody.
Pro jednodušší a bezpečnou manipulaci s plachtou při zakrývání nákladu byly vybudovány na provozovnách rampy. Zakrytý náklad neznečišťuje vozovku za nákladním autem, snižuje prašnost a zvyšuje bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Tato přijatá opatření pomohou zejména obcím v blízkosti provozoven společnosti Tarmac CZ, kterými projíždějí nákladní vozidla odvážející kamenivo z kamenolomů.