Na vozíčku bezpečněji

Charita a sponozoring

Na vozíčku bezpečněji - nový projekt

Foto Vzhledem k tomu, že firemní filantropie a společenská odpovědnost je součástí strategie společnosti Tarmac CZ a dobrovolné zahrnutí sociální a bezpečnostní problematiky do vlastní podnikatelské strategie je pro ni samozřejmostí, zaměřili jsme své snahy na pomoc v oblasti bezpečnosti pro obyvatele tělesně postižené.
Po velice úspěšném projektu reflexních vestiček pro děti z mateřských škol jsme ve spolupráci s firmou ANERI připravili další projekt nazvaný „Na vozíčku bezpečněji“.
Díky úzké spolupráci s tělesně postiženými z Mezinárodního centra UNIVERSIUM o. p. s. Liberec a ředitelstvím Policie ČR v Liberci se podařilo navrhnout řadu prvků, které podstatně zvýší bezpečnost postižených lidí na vozíku při jejich pohybu v silničním provozu. Vyzkoušením řady výrobků a jejich několikerou úpravou jsme dospěli k závěru, že nejvhodnější bude připravit univerzální soupravu s několika bezpečnostními prvky, kterou bude možné použít pro všechny typy invalidních vozíků. Všechny navržené součásti soupravy byly odzkoušené v praxi a upravené do konečné podoby, aby co nejlépe splňovaly veškeré požadavky.

Foto