Pracujeme v nadnárodní společnosti

Představujeme

Pracujeme v nadnárodní společnosti

Tarmac Group
Tarmac Group je tvořen třemi obchodními jednotkami: Tarmac Aggregate Products, Tarmac Building Products a Tarmac International. V roce 2005 změnil Tarmac svoji organizační strukturu, aby jeho provozní a obchodní aktivity byly lépe uspořádány pro potřeby zákazníků. Oficiální sídlo Tarmacu je stále situováno na centrále Anglo American v Londýně, zatímco mezinárodní společnosti byly sloučeny v jednu jednotku International Business Unit, řízenou z Frankfurtu nad Mohanem
v Německu.

Foto
Velká Británie (Tarmac UK)
Tarmac Ltd (Industrial Minerals)
Tarmac má ve VB vedoucí postavení na trhu v oblasti kameniva, asfaltových směsí, betonových výrobků a malty a je druhým největším dodavatelem betonových směsí. Společnost ve VB, založená před více než sto lety, je vlajkovou lodí divize Industrial Minerals, která v zemi provozuje 520 výrobních provozoven napříč celou VB
a Severním Irskem, mezi něž se řadí provozovny, jako je Tunstead, jedna z největších v Evropě, s výstupem 6 mil. tun ročně. Tarmac UK zaměstnává více než 8 000 lidí z celkového počtu 12 500 zaměstnanců v rámci celého Tarmac Group.

Ve VB provozuje Tarmac dvě společnosti, Tarmac Aggregate Products (kamenivo) a Tarmac Building Products (stavební produkty).

Tarmac Aggregate Products je rozdělena do sedmi provozních oblastí, kdy každá z nich poskytuje kamenivo a asfaltové a betonové směsi na místní trhy. Těchto sedm oblastí zahrnuje:
- Scotland and Northern Ireland (Skotsko a Severní Irsko),
- Northern (severní oblast),
- North West (severozápadní oblast),
- Midlands (střední oblast),
- Western (západní oblast),
- Anglia and the South East (Anglie a jihovýchodní oblast),
- South West (jihozápadní oblast).

Tarmac Building Products se skládá z národně orientovaných provozoven vyrábějících cement, vápno, maltu a recyklační
a betonové výrobky.

Tarmac International
Společnost Tarmac International také vyrábí kamenivo, asfaltové a betonové směsi a betonové výrobky. V současnosti působí Tarmac v těchto oblastech

Čína (Tarmac China)
Tarmac China nedávno otevřela nový vápencový lom blízko Huzhou v provincii Zhejiang a dodává až 3 mil. tun vysoce kvalitních vápencových drtí pro asfaltový průmysl ve východní Číně ročně.
Jako další má Tarmac China několik obaloven v Shanghai a Hongkongu a také betonárku v provincii Jiangsu, které jsou řízeny z centrály v Shanghai.

FotoČeská republika (Tarmac CZ)
V České republice dodávají těžební provozovny stavebním společnostem, obalovnám a betonárkám na severu, východě a západě Čech a také v Praze.
Celkem společnost provozuje 26 aktivních provozoven, 20 kamenolomů a 6 štěrkopískoven.
Tarmac CZ nedávno odkoupil konkurenční společnost v západních Čechách a je nyní největším dodavatelem vysoce kvalitního stavebního kameniva v České republice. Centrála se nachází v Liberci v severních Čechách.

Francie (Tarmac France)
Tarmac France provozuje dvě hlavní společnosti, Tarmac Matériaux de Construction (TMC), která vyrábí betonové výrobky, a Tarmac Granulats, která vyrábí kamenivo.
Produktové portfolio TMC zahrnuje dlažby, obrubníky, potrubí a speciální prefabrikované betonové výrobky, jako je oplocení a pilíře, a dodává je do stavebního průmyslu a také na trh veřejných prací. Společnost se nachází ve 35 lokalitách v severní Francii, v okolí Paříže, dále v oblasti Lyon, Rhône-Alps, Bordeaux a také v jižní Belgii.
Tarmac Granulats je společnost zaměřená na těžbu se sídlem v Limousinu, Beaujolais a střední části Francie, která vyrábí různé druhy drceného kameniva na svých 27 provozovnách. Dodává také písek, štěrk a vápencové kamenivo na veřejné práce v okolí, na stavby silnic a také do stavebního průmyslu. Společnost je řízena z centrály v Harnes poblíž Lille v severní Francii.

Německo (Tarmac Germany)
V Německu má Tarmac čtyři těžební společnosti/společné podniky, které dodávají stavebním společnostem a výrobcům betonu a asfaltu především na severovýchodě Německa (Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz), jihovýchodě Německa (Stuttgart) a v Polsku. Tyto společnosti provozují celkem 10 lomů a 17 štěrkopískoven.

Společnost je řízena z centrály v Osslingu poblíž města Dresden v Sasku.

Polsko (Tarmac Poland)
Polská část Tarmacu zahrnuje společnosti na výrobu kameniva, betonových výrobků a asfaltových a betonových směsí. Společnost na výrobu kameniva, která provozuje kamenolomy a štěrkopískovny, dodává stálým zákazníkům především ve městech Wroclaw, Lodz, Warsaw a Poznan a také do stavebních společností v jižním Polsku.
V současnosti je společností řízeno celkem 13 lomů, které dodávají téměř 6 mil. tun kameniva ročně.

Společnost na betonové výrobky (Libet S. A.) byla vyvinuta v posledních 6 letech a stala se hlavním konkurentem na trhu. Její výrobní škála se pohybuje od dekorativních dlažeb pro domácnosti až po dlažby a ostatní betonové výrobky používané v infrastruktuře. Společnost zásobuje trh z 9 výroben umístěných ve středním, západním a jižním Polsku.

Společnost má centrálu ve Wroclawi, městě na jihozápadě Polska.

Střední východ (Tarmac Middle East)
Provozovny Tarmac na Středním východě zahrnují smluvní obalovny ve Spojených arabských emirátech (UAE) - (čtyři provozovny a sedm smluvních skupin), které celkem vyrábí a pokládají okolo 1,5 mil. tun asfaltu ročně. Tyto provozovny mají celonárodní působnost v UAE a v severní polovině Ománu.

Jako další provozuje skupina dva lomy, jeden v UAE, produkující okolo 4,5 mil. tun kameniva ročně, a druhý v Ománu, produkující přes 7 mil. tun štěrkopísku ročně, které dodávají především na trh Abu Dhabi v UAE. Lom v Ománu, ve městě Dhahira, je největším lomem celého Tarmac Group, co se týká roční produkce.

Společnost je řízena z centrály v Dubai a také z významné centrály
v Muscatu, hlavním městě Ománu.


Španělsko (Tarmac Spain)
Tarmac Iberia provozuje 46 betonárek, 20 z nich se nachází v Madridu
v centrální oblasti a v Castile-Leon a 26 z nich se nachází na pobřeží Středozemního moře od Murcia po Barcelonu. Některé provozovny vyrábějí také maltu.
Společnost provozuje také jeden lom na granit, 3 vápencové lomy
a 3 lomy na křemen. Všech sedm lomů provozuje drtičky a třídičky na výrobu podkladních materiálů (hrubé smíchané kamenivo), písku
a několika frakcí štěrku.
V centrální oblasti je Tarmac Iberia největším poskytovatelem služeb
v oblasti kameniva a betonu. Na pobřeží Středozemního moře je Tarmac Iberia největším poskytovatelem služeb v oblasti kameniva a betonu na trhu v zóně Alicante/Murcia.

Centrála společnosti je v Madridu.

Foto