O vztazích s obcemi

Informujeme

O vztazích s obcemi

Foto
Stálá komunikace a udržování dobrých vztahů s obcemi, které jsou v blízkosti našich provozoven, jsou jednou z priorit, které Tarmac CZ a. s. věnuje maximální pozornost.
Oproti minulým letům, kdy Tarmac CZ sám posuzoval potřebnost značného množství jednotlivých žadatelů o finanční pomoc, dochází v letošním roce k zásadní změně.
V rámci objektivního posouzení a poskytnutí finanční podpory těm nejpotřebnějším se společnost dohodla s obecními zastupitelstvy a v současné době s nimi uzavírá smlouvy o spo-lupráci a podpoře aktivit. Obec, která zná nejlépe potřeby svých občanů, sama rozhodne, komu a jakou částku z peněz poskytnutých Tarmac CZ věnuje.
Finanční prostředky budou použity na sportovní, kulturní, vzdělávací či bezpečnostní akce, které obec pro své občany uspořádá.
To, že tento způsob podpory bude fungovat, si Tarmac CZ ověřil zkušebně s některými obcemi v druhém pololetí loňského roku. Na základě pozitivních ohlasů starostů byl tento způsob spolupráce zaveden pro rok 2006. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s obecními úřady Pňovany, Litice, Smrčí, Košťálov, Kadaň, Tachov, Chlum, Plaňany, Stružná, Ohníč, Libochovany, Dolánky, Horní Tašovice, Straškov. Pro představu, jak spolupráce v loňském roce probíhala, vybíráme z obdržených dopisů.

Obec Straškov-Vodochody
…Váš příspěvek pomáhá zajistit kulturní program Straškovský korbel na velmi vysoké úrovni a hlavně v dnešní uspěchané době k tomu, že lidé mají k sobě blíže a stráví příjemných 12 hodin vyplněných hudbou, zpěvem a tancem bez všedních každodenních starostí. Ještě jednou jménem pořadatelů děkuji.
J. Bartoň, starosta obce

Obec Libochovany
...Příspěvek byl využit účelově na nákup ozvučovacího zařízení, které nám citelně chybělo při pořádání veškerých venkovních akcí pro veřejnost. Aparatura bude využita při všech akcích nejen pro děti, ale i pro dospělé účastníky kulturních a sportovních akcí. Jedná se o pravidelné závody cyklistů, koloběžek, zápasy fotbalistů, maškarní reje dětí i další aktivity. Ještě jednou Vám co nejupřímněji děkuji.
I. Sklenářová, starostka


Obec Ohníč
...V posledních dvou letech se naše vztahy značně zlepšily, hlavně vzájemná komunikace a informovanost. Kladně hodnotím návštěvu lomů Dolánky, kde jsme měli možnost si prohlédnout celý provoz.
P. Bartoš, starosta

Obec Bžany
…Finanční prostředky byly použity na úhradu kulturního programu při Letní slavnosti, akce se zúčastnilo přes 800 lidí.
M. Knotková, starostka

Obec Horní Řasnice
…Věnované prostředky budou použity na zhotovení informačních cedulí, kde bude logo Vaší firmy s textem, že sponzorujete aktivity a činnosti pořádané naší obcí. Tyto informační cedule budou rozmístěny v obci.
J. Baborák, starosta

Foto

Obec Nové Mitrovice
…Jménem zastupitelstva obce Nové Mitrovice děkuji za podporu a vstřícný přístup k potřebám obce a občanů našich obcí. Oceňujeme zejména pomoc materiální i technickou při posypu místních komunikací v zimních měsících. Jsme také rádi, že se na Vaši firmu můžeme obrátit se žádostí o poskytnutí slev na odběr kameniva pro údržbu a zpevnění místních komunikací, což značně sníží náklady na opravy. Reklamní tabule a loga Tarmac CZ jsou vylepena na hasičských vozech a během soutěží oddílu stolního tenisu.
F. Herejk, starosta

Obec Košťálov
...Věnované finanční prostředky byly použity na pořízení cen pro děti na akci Dětský den a na pořízení houpaček na koupališti. Velice děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a ujišťujeme Vás, že způsobily radost mnoha dětem nejenom z naší obce, ale i z okolí.
L. Cincibusová, starostka

Obec Záhoří/Smrčí
...Poskytnutá částka byla věnována na zajištění akcí vítání občánků, setkání se seniory, zakoupení počítačového programu pro MŠ a příspěvek T.J. Sokol. Za obce Záhoří chci poděkovat za vzájemnou spolupráci.
M. Koucká, starostka

M. Velechovská
Asistentka GŘ
prac. pro vztahy s veřejností