Opět ve škole

Události

Opět ve škole

Tak jsme opět zasedli do školních lavic, někteří po dlouhé, někteří po kratší době.

Společné foto

Tarmac CZ připravil pro své zaměstnance (vedoucí provozoven, výrobně-technické náměstky, vedoucí prodeje, obchodní zástupce, referenty logistiky a vedoucí KŘJ) 3 dny výuky (ve dnech 7. 2. - 9. 2. 2006) na Střední odborné škole technické a učilišti v Chrudimi. Zvonění jsme se sice nedočkali, ale maratónu přísunu informací ano. Vyučování probíhalo od 8.00 asi do 16.00 hodin s kla-sickými přestávkami malými a jednou delší na oběd, který se podával v místní školní jídelně. Cílem výuky bylo získat více poznatků v odvětvích, které se nás jako výrobců kameniva dotýkají, ale ve kterých přece jen nejsme odborníci.

A co jsme se tedy vlastně učili? Možná Vám více napoví seznam předmětů: stroje a zařízení v silničním stavitelství, materiály v silničním stavitelství, technologie výstavby vozovek, dopravní cesta.

Někdo se dozvěděl zcela nové věci, někdo si oprášil již nabyté znalosti, všichni jsme ale na závěr úspěšně složili zkoušky ve formě testu s výborným prospěchem.
Předávání osvědčení mělo mírně slavnostní ráz a zúčastnil se ho kromě ředitele školy Ing. Františka Mihulky, zástupce Ing. Jaromíra Pražana a všech dalších vyučujících také generální ředitel Tarmac CZ Ing. Vladimír Herman.

Během těchto 3 dnů nás neminuly spousty zajímavých okamžiků: Viděli jsme např. film s Janou Paulovou. Ne, nebyli jsme v kině, film nám pouštěli ve škole a byl o dálnici D8. O tom, jak bude dálnice vypadat, až se dostaví.

Fotografie ze třídy

Ač jsme v rozvrhu hodin nenašli žádné dějiny umění nebo dějepis, dozvěděli jsme se díky Ing. Jaromíru Pražanovi v mezičase mnohé o historii a kulturních památkách Chrudimi.
Naopak zajímavé okamžiky prožili i vyučující a i personál hotelu, kde jsme byli ubytovaní. Shodli se v tom, že s takto sehranou a veselou partou, jako jsou zaměstnanci firmy Tarmac CZ, se ještě nesetkali.
Pozitivní pocit z těchto 3 dnů nakonec měli „žáci“ i profesoři, a to je dobře.

A ještě douška na úplný závěr:
Jak poznamenal pan generální ředitel, když mi gratuloval k získání osvědčení: „A teď ještě prodávat!“

Petra Hachová
Ved. prodeje OJZ