Úvodní slovo - co se podařilo v oblasti Východ

Úvodní slovo

Foto Přestože letošní zima se zdá nekonečná a v mnoha našich provozovnách velmi komplikuje, pokud přímo neznemožňuje rozběh těžby a výroby, začátek stavební sezóny se neúprosně blíží. Přestože na začátku roku se spíše snažíme hledět vpřed, směrem k nejbližší budoucnosti, považuji za užitečné ohlédnout se i nyní za uplynulým rokem 2005. Ne snad proto, abych znovu hodnotil jeho výsledky, jakkoliv byly pro oblast Východ a většinu jejích provozoven velmi dobré. Nicméně tyto výsledky jsou již pouhou historií a před námi jsou cíle roku 2006. Co mě dnes na roce 2005 zajímá, je zamyšlení nad tím, proč byl úspěšný a co z toho můžeme použít i letos.
Nabízí se samozřejmě snadné vysvětlení. Tam, kde se hodně staví, se i hodně prodává a vydělává. To je jistě pravda, nebo spíše jen její část. Vysoká poptávka po kamenivu ale neznamená, že se snižují nároky zákazníků na kvalitu zboží a služeb nebo že se zmenší konkurence. Druhá část pravdy je, že z příznivých podmínek na trhu těží nejvíce ti, kteří jsou dobře připraveni. A já si myslím, že nám se v loňském roce povedlo připravit se mnohem lépe než v minulých letech, a to ve sféře obchodu, logistiky i výroby. Prostě a jednoduše, byli jsme aktivnější a nespoléhali jsme jen na to, že „to nějak dopadne“. A asi jsme mezi sebou i více a lépe komunikovali, více jsme působili jako tým spolupracovníků.
Rok 2006 před nás staví ještě náročnější cíle, a to jak v prodeji, tak ve výrobě, ale třeba i v úsporách nákladů a ve snižování zásob. Tyto cíle vycházejí z celkově optimistického očekávání, pokud jde o vývoj hospodářství a stavebnictví. Jsem přesvědčen, že pokud neusneme na vavřínech a budeme si pamatovat, co nám pomohlo k úspěchu v roce 2005, nebudou nesplnitelné. Protože štěstí více přeje připraveným.
Na závěr si neodpustím obvyklou, ale nepominutelnou poznámku. Ani při největším úsilí o zdar naší práce nezapomínejme na to, že žádná práce není tak důležitá, aby nešla dělat bezpečně. Žádný úraz za rok 2005 je úspěch, ale i závazek do budoucna.

Jiří Vacek
ŘOV