Charita

Charita

Projekt reflexních vestiček pokračuje

Projekt „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici“
Tento projekt, s kterým přišla a zahájila jej společnost TARMAC SEVEROKÁMEN, byl zahájen právě před rokem. První dětské reflexní vestičky byly předány dětem z mateřských škol 28. 11. 2003 před sídlem společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN.

Dnes tedy můžeme hodnotit, zda je tento projekt úspěšný. Hlavním cílem bylo, aby se podle vzoru společnosti Tarmac do projektu zapojily další subjekty a aby bezpečnostní vestičky byly rozdány do co nejvíce mateřských škol.

 Za dvanáct měsíců trvání projektu se do něj zapojilo 11 sponzorů, kteří rozdali 1.166 vestiček do 114 mateřských škol a dalších 360 vestiček je ve výrobě a budou v nejbližší době předány dětem z dalších mateřských škol. Projekt se setkal také s velkým ohlasem a podporou ze strany Ministerstva dopravy – oddělení BESIP, Policie ČR a řady krajských a městských úřadů.

Díky svému přínosu ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu byl celý projekt nominován do celostátní soutěže Bezpečné silnice dětem. Dne 10. 9. 2004 uspořádala firma Západokámen a.s. „zákaznický den“ pro své největší odběratele. Setkání se konalo v KART Centru v Losiné u Plzně.