Písek

Písek

Naše společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a. s. poskytovala bezplatný odběr písku s osvědčením o hygienické nezávadnosti mateřským školám.

Na základě poukázky si mohly odebrat požadované množství písku pro svá pískoviště všechny mateřské školy v Libereckém kraji.


Dne 30. 6. 2004 byla ukončena akce ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ PÍSEK PRO DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN tak věnovala mateřským školám od 1.6. do 30.6.2004 přesně 314,4 t nezávadného písku, na který nechala zpracovat na vlastní náklady certifikaci o nezávadnosti.
Vedení společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN touto cestou pomohlo mateřským školám i ostatním institucím spravujícím dětská pískoviště při dodržování nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR Č. 135/2004 Sb., která nařizuje hygienický atest pro každé dětské pískoviště, což je pro většinu školek velice nákladný a někdy těžko řešitelný problém.

Potěšila nás skutečnost, která nás utvrdila ve správnosti našeho rozhodnutí, a to že děti za písek poděkovaly obrázky, dopisy a ředitelky školek a někteří starostové obcí i telefonicky.