Molly z Keni

Molly z Keni

adopce afrického děvčátka

Náš svět ve kterém žijeme, není dokonalý ani spravedlivý. Na jedné straně průmyslově vyspělé země s vysokým životním standardem. Na straně druhé rozvojové země, které mají problém zajistit dostatek potravin pro své obyvatelstvo. Tento stav asi těžko dokážeme změnit.

Vždy v historii světa byly oblasti rozvinutě a méně rozvinuté. Co však můžeme, je svým skromným dílem ovlivnit třeba život jednoho konkrétního člověka a dát mu šanci na lepší vyhlídky do života. A tak i my jsme se rozhodli zapojit se do programu Adopce na dálku. Tento program stojí na jednoduché myšlence. K tomu, aby dítě v Keni mohlo chodit do školy, je zapotřebí zaplatit školné. Je bohužel jasné, že pro řadu chudých rodin v Keni je tato částka na školu nad jejich možnosti.

Po několika konzultacích se akciová společnost TARMAC SEVEROKÁMEN rozhodla pro adopci dívenky Molly Odoyo Akoth, které je nyní 5 let a měla by se pomalu chystat do školy. Na její vzdělání a základní potřeby bohužel nemá její rodina žijící v chudobě prostředky. Malá Molly žije se svými třemi sourozenci a rodiči, kteří jsou rolníci na ostrově Rusinga u Viktoriina jezera. S potěšením budeme sledovat, jak se naši Molly bude dařit ve školních lavicích a na stránkách našeho časopisu se budeme snažit Vás, všechny čtenáře, o jejím životě pravidelně informovat.

Vzdělaných žen není v africké realitě nikdy dost a my doufáme, že naše podpora přinese své plody. Věříme, že se nám tak podaří přispět a pomocí alespoň jedné africké rodině a možná i jedné, dnes ještě malé dívence - později africké ženě změnit celý její život.