Charitativní činnost

Charitativní činnost

Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici.

Podzimní a zimní měsíce se vyznačUji často zataženou oblohou, mlhou a celkově špatnou viditelností. I ohleduplný a nespěchající řidič se tak může dostat do situace, kdy špatně viditelnou postavu na ulici spatří až příliš pozdě a tragédii již nemůže zabránit. Většině těchto kolizních situací mohou chodci předejít třeba jen vhodnějším obtečením.

Proto vedení společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN přichází s projektem, který je podporován i Policií ČR. Cílem tohoto projektu je vybavit mateřské školy dětskými reflexními vestami Tyto jasně zářivé vesty se navlékají malým dětem na jejich oblečeni. Podle zkušenosti řady států západní Evropy, kde je užívání takovýchto reflexních vest zcela běžné, stačí, když pouze několik děti z celé skupiny má přes své oblečení navlečenou jasně viditelnou vestičku a každý řidič již z dálky vidí, že se blíží ke skupince dětí z mateřské školy na procházce a může tak včas reagovat a přizpůsobit rychlost jízdy.

Zástupci společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN osobně předali sedmnácti ředitelkám mateřských škol prvních 100 dětských reflexních vestiček, které společnost na své náklady nechala ušít. Většina vychovatelek byla velice překvapena tímto darem, který jirn podle jejich vyjádření určitě pomůže při zajišťování bezpečí a zdraví svěřených dětí.