DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – kamenolom Jakubčovice 30. 5. 2015

Plakát ke dni otevřených dveří

Pravidla pro zajištění bezpečnosti

Informace o lomu Jakubčovice

Zahájení v 8:00 hod na nádvoří kamenolomu, kde proběhne základní školení bezpečnosti pohybu po kamenolomu avybavení OOPP. Podmínkou účasti pevná turistická případně sportovní obuv.

Na prohlídky lomu lze přicházet po celou dobu trvání akce. Poslední prohlídka začíná v 15:00.

Doprava po kamenolomu: mezi jednotlivými pracovišti se bude jezdit prostředky hromadné dopravy- autobusy, mikrobusy – pohyb pouze ve skupinách, platí zákaz pohybu mimo vymezené prostory.

Technologie kamenolomu během DOD bude v provozu – dbejte příkazů pracovníků dohlížejících na bezpečnost.

Popis pracovišť:

1. Pracoviště - Odlesnění a skrytí těžených ploch, vrtací a trhací práce, sanace a rekultivace (dodavatelská organizace Austin Powder Service CZ)

2. Pracoviště – Těžba suroviny a technologická přeprava, ukázka těžební a dopravní techniky (dodavatelská organizace HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.)

3. Pracoviště – Primární zpracování – drcení kameniva ve třech stupních

4. Pracoviště – Třídění a praní kameniva včetně expedice – odvoz kameniva k zákazníkovi (dodavatelská organizace X-Force a.s.)

5. Pracoviště – Strojní mobilní park využívaný při těžbě a úpravě kamenivaProjekt - Rozhlédni se – školení pro děti zábavnou formou, při kterém se dozvědí, jak se mají chovat v silničním provozu.

Odjezd historického motorového vlaku ze Suchdolu nad Odrou – 8:30 hod.

Příjezd vlaku do Jakubčovic do areálu kamenolomu – 9:00 hod.

Odjez vlaku z Jakubčovic do Budišova nad Budišovkou - 12:00 hod.


Plakát