Hornina má světle nafialověle šedohnědou barvu, s četnými vyrostlicemi bělavých až mírně narůžovělých živců a kouřově šedých až hnědavých křemenů, uložených v makroskopicky celistvé základní hmotě. Hornina je velmi tvrdá a pevná. Četné jsou až decimetrové pukliny