Kvalita kameniva

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy

 • management kvality („QMS“) podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • environmentální management („EMS“) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle normy ČSN ISO 45001:2018
 

Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s r.o. akreditovaným ČIA.

Na základě prokázané shody jednotlivých systémů s požadavky mezinárodních evropských norem ISO a ČSN OHSAS obdržela společnost EUROVIA Kamenolomy celkem 3 certifikáty:

 • Certifikát systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN ISO 45001:2018
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
 • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
 • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).
 • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
 • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
 • PK = Přírodní kámen
 • RDK = Recyklované drcené kamenivo

Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků