Společenská rubrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pracovní a životní výročí

Leden
10 let zam. u TCZ ......... Verner Josef - Chlum
10 let zam. u TCZ ......... Bína Roman - Svrčovec
25 let zam. u TCZ ......... Bakeš Lubomír - ŘVO

55 let věku .................... Šrůma Miloslav - Chraberce
60 let věku .................... Čermák Petr - Smrčí

2. 1. 2006 Odchod do plného invalidního důchodu - Švajcr Josef - Královec

Únor
55 let věku .................... Karban Iljič - Dolánky
60 let věku .................... Kubán Štefan - Košťálov
60 let věku .................... Vojík Jiří - Mítov

2. 2. 2006 Odchod do plného invalidního důchodu - Mayer Miroslav - Svrčovec

Březen
10 let zam. u TCZ .............. Chlupáčova Eva - Smrčí

50 let věku .................... Chocenská Danuše - Liberec
50 let věku .................... Petera František - Plaňany

Děkujeme za dosavadní práci odvedenou pro společnost
a přejeme všem oslavencům do dalších let
mnoho zdraví, úspěchů a štěstí.