Chválíme x kritizujeme

CHVÁLÍME x KRITIZUJEME


Před 17 lety jsem nastoupila pracovní poměr v kamenolomu Vlastějovice.
V říjnu v roce 1999 koupil lom TARMAC SEVEROKÁMEN a. s., dnes Tarmac CZ a. s. Pod vedením této firmy se mnohé změnilo k lepšímu. Především v oblasti expedice. Od samého začátku pracuji na expedici, a proto mi dovolte malé porovnání. Celá léta, až do roku 1999 jsem vážila na mechanické váze a psala ruční lístky. V říjnu 1999 byla nainstalována nová váha, která byla spojena s prací na počítači. Tehdy jsem si neuměla představit, že se naučím ovládat počítač a nový expediční program. Od té doby expediční program prošel mnoha úpravami. Úpravy vždy nevedly k takovému zlepšení, jaké bychom si představovali. Až v polovině roku 2005 byl nainstalován nový program, který je mnohem jednodušší a přehlednější. Za novou verzi tohoto programu musíme poděkovat celému týmu IT pod vedením RNDr. L. Bednaříka.

Brožová
Expedice, Vlastějovice


Vážení,
dovolte mi, abych jménem Městské sportovní Turnov, s. r. o., a Bruslařského a hokejového klubu Turnov (BHK) poděkoval Vašemu zaměstnanci, investičnímu technikovi panu Lubomíru Bakešovi, za ochotu a pomoc při řešení našeho problému.
Naší firmě se ve spolupráci s BHK podařilo historicky poprvé vybudovat na konci minulého roku kluziště s umělou ledovou plochou. Tím se splnil sen několika generací turnovské veřejnosti mít ve městě kvalitní kluziště.
Tak jako u každé novinky se i nám nevyhnuly některé problémy, se kterými jsme jako laici nepočítali. Jedním z nich bylo, že jsme neměli dostatečné množství gumových pásů, které umožňují bezproblémový pohyb bruslařů mimo ledovou plochu. Tento zdánlivě banální problém bylo nutno rychle vyřešit.
Po mnoha neúspěšných jednání s různými firmami jsme dostali tip na výše uvedeného pana Bakeše, který velice ochotně vyhověl našim potřebám a zmíněné gumy nám poskytl.
Proto náš dík. Pan Bakeš přispěl nejen ke kvalitě provozu, ale i k bezproblémovému bruslení.

Za Městskou sportovní Turnov, s. r. o
Jiří Vele
Ředitel
Foto Foto


Nová závora

Jedná se o závoru, která zamezí v mimopracovní době přístupu nepovolaných osob (turisté, houbaři) k primární násypce na provozovně Chlum. Násypka byla volně přístupná při příchodu od lesa a porušení zákazu vstupu. Lidé si prostě dělají, co chtějí. Závora byla nainstalována dne 27. 2. 2006, další den pak i v Tachově.

S přáním hezkého dne.
J. Švejkovský

Foto