První vzkazy ve schránkách

Informujeme

První vzkazy ve schránkách

Foto

Vedení společnosti Tarmac CZ a. s. spolu s vedením oblasti Západ projednalo vzkaz-námět, který byl obdržen prostřednictvím „schránky“ v Libochovanech, ze dne 23. února 2006, týkající se pořízení občanských radiostanic.

Bylo konstatováno:
- pořízení těchto radiostanic by přispělo k lepší organizaci při pohybu zákazníků v prostorách provozoven
Bylo odsouhlaseno:
- zakoupení potřebného počtu radiostanic v hodnotě cca 24 tis. Kč/ks pro expedici v případě zájmu provozovny

Toto opatření bude sloužit ke zlepšení organizace činností na provozovnách.
Nebude však nahrazovat stávající systém hlášení vozidel na expedici.