Target 2005

Informujeme

Target 2005

Dne 23. ledna 2006 se na ředitelství v Liberci uskutečnilo za účasti generálního ředitele Ing. V. Hermana a ředitelů oblastí Ing. J. Vacka,
J. Starého a Ing. Marouška slavnostní vyhlášení celoroční soutěže TARGET 2005.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 25 projektů, z nichž 3 vítězné byly finančně odměněny.
Vítězné projekty:
1. místo
autor projektu: Stanislav Nový - provozovna Litice
název projektu: Zábrana proti vypadávání kamenů z primární násypky
2. místo
autor projektu: Iljič Karban - Dolánky
název projektu: Megafon v nakladači
3. místo
autor projektu: Jaromír Svejkovský - Chlum
název projektu: Kontrola teploty kluzného ložiska výstředníku čelisťového drtiče KUE-KEN 120

Děkujeme všem soutěžícím za zaslané nápady. Všechny projekty, které byly do soutěže přihlášeny, budou k nahlédnutí na všech provozovnách u vedoucích a u ředitelů oblastí a na personálním oddělení.