Naše provozovny - Straškov

Naše provozovny - Straškov

Provozovna Straškov

Pískovna Straškov se nachází bezprostředně na východním okraji obce Straškov - Vodochody v Usteckém kraji. Ložisko Straškov představuje jenom nepatrnou část zachovalé výplně starovltavského údolí mindelského stářI. Ložisko dosahuje průměrné mocnosti 8 -12 m. Na bázi převažují oblázky a valouny. Vrchní část ložiska má charakter písčitý. Dobývací prostor leží ve druhém navrženém vnějším ochranném pásmu prameniště Cepec a jeho správcem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Celé zájmové území ložiska se rozkládá v okrajově části české křídové pánve, náleží do spojených hydrogeologických rajónů křídová oblast Řípské tabule a Terezínské kotliny a kvartérního rajónu soutokové oblasti Labe a Vltavy.

Samotná těžba se provádí kolovými nakladači jeden metr nad spodní hladinou vody, která je soustavně sledována. Veškeré těžební mechanizmy musí být zabezpečeny proti možným ůnikům ropných derivátů. V dobývacím prostoru je absolutní zákaz manupilací s ropnými látkami. Samotná těžba byla zahájena v roce 1994. Významnými zákazníky jsou Zapa, spol. s ro. Praha, Skanska Transbeton, sro. Praha a M-Beton, sr.o. Praha, 95 % produktů pokrývá výrobu v betonárkách uvedených firem. Turistickými zajímavostmi v nejbližším okolí jsou: hora Říp kostel Sv. Václava ve Straškově, jezdecký oddíl Straškov (koně), umělé koupaliště Straškov.

V letošním roce se v provozovně konaly exkurze pro učitele a naše kolegy z Polska. Naše společnost částečně sponzorovala hudební produkci s názvem Straškovský Korbel.